แสง

เนื่องจาก การถ่ายรูป คือ การสร้างภาพด้วยแสง

แสง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการสร้างงานในงานถ่ายรูปต่าง ๆ วัตถุ หรือ สิ่งที่เราต้องการถ่าย จึงจำเป็นต้องมีแสง แสงมาก แสงน้อย ก็ขึ้นอยู่สภาพแสงธรรมชาติในช่วงเวลานั้นๆ หรือ เป็นแสงที่เรากำหนด หรือสร้างขึ้นมา

แสงที่เราเห็น กระทบวัตถุต่างๆ จะมากจะน้อย ยังไม่สำคัญเท่า แสงที่เราจะกำหนดให้เข้ามาสู่กล้องของเรา เพื่อเก็บเป็นรูปถ่าย การถ่ายทอดแสงออกมาเป็นรูป ก็คือการถ่ายรูปนั่นเอง

การถ่ายรูป เป็นการถ่ายทอดแสงจากสิ่งใดๆ ให้เข้ามาอยู่ในกล้อง ผู้ถ่ายรูป เป็นผู้ที่กำหนดให้แสงที่มีอยู่ในที่นั้นๆ จะเข้ามาในกล้อง การกำหนดให้แสงเข้ามาสู่กล้องมากน้อยแค่ไหนได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกหัด และทดสอบ ให้สามารถกำหนดแสงให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ถ่าย

ดังนั้น รูปจะมืด หรือ สว่าง อยู่ที่ผู้ถ่าย เป็นผู้กำหนดแสงนั้นๆ เท่านั้น จึงจะเรียกว่า เป็นผู้ที่สามารถสร้างสรร รูปถ่าย ได้อย่างแท้จริง