การถ่ายภาพเบื้องต้น

พื้นฐานการถ่ายภาพ

Photography

คำว่า "Photography" หรือ "การถ่ายรูป" มีรากศัพท์ มาจากคำในภาษากรีก คือ "φωτός (phōtos)" หมายถึง "แสง" ผสมกับคำว่า "γραφή (graphé)" หมายถึง "การสื่อสารกันด้วยเส้น" หรือเรียกว่า "วาด" เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกัน ก็ได้ ความหมายว่า ...

"วาดด้วยแสง"

 

     

แสง

เนื่องจาก การถ่ายรูป คือ การสร้างภาพด้วยแสง

แสง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการสร้างงานในงานถ่ายรูปต่าง ๆ วัตถุ หรือ สิ่งที่เราต้องการถ่าย จึงจำเป็นต้องมีแสง แสงมาก แสงน้อย ก็ขึ้นอยู่สภาพแสงธรรมชาติในช่วงเวลานั้นๆ หรือ เป็นแสงที่เรากำหนด หรือสร้างขึ้นมา

เวลา

คำว่า เวลา ที่เกี่ยวกับการถ่ายรูป มีหลายรูปแบบ และ ความหมาย ที่จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพ เช่น เวลารับแสง เวลาของสถาณการณ์ เวลาของสถานที่ที่เราไปถ่าย ฯลฯ ในจุดเริ่มต้นนี้ จะขอพูดถึง เวลา ที่เป็นช่วงเวลาในการรับแสงถ่ายภาพก่อน