เวลา

คำว่า เวลา ที่เกี่ยวกับการถ่ายรูป มีหลายรูปแบบ และ ความหมาย ที่จะนำมาใช้ในการถ่ายภาพ เช่น เวลารับแสง เวลาของสถาณการณ์ เวลาของสถานที่ที่เราไปถ่าย ฯลฯ ในจุดเริ่มต้นนี้ จะขอพูดถึง เวลา ที่เป็นช่วงเวลาในการรับแสงถ่ายภาพก่อน

เวลา นั้น เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเรากำหนดได้ว่า จะให้รูปที่เราถ่าย มืด หรือ สว่าง เท่าใด การเปิดรับแสงเวลานานๆ ก็ช่วยให้แสงเข้ามามากขึ้น รูปก็มีความสว่างมากขึ้น การเปิดรับแสงใช้เวลาน้อยลง ก็ช่วยให้รูปที่เราถ่ายนั้น มีความมืดกว่า

การศึกษา และฝึกควบคุมเวลาที่ใช้ในการรับแสงของรูปถ่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายรูป รวมถึงยังส่งผลต่อความนิ่ง และ ความเคลื่อนไหวในรูปถ่ายของเราด้วย ซึ่ง จะกล่าวละเอียดในคราวต่อๆ ไป