การถ่ายภาพเบื้องต้น

พื้นฐานการถ่ายภาพ

Photography

คำว่า "Photography" หรือ "การถ่ายรูป" มีรากศัพท์ มาจากคำในภาษากรีก คือ "φωτός (phōtos)" หมายถึง "แสง" ผสมกับคำว่า "γραφή (graphé)" หมายถึง "การสื่อสารกันด้วยเส้น" หรือเรียกว่า "วาด" เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกัน ก็ได้ ความหมายว่า ...

"วาดด้วยแสง"